Tarife practicate:

• Consultație medic psihiatru în ambulatoriu pentru persoane neasigurate: 50 lei
• Eliberare referat medical (ambulatoriu și spital): 100 lei
• Eliberare adeverință medicală: 20 lei
• Eliberare copie bilet ieșire din spital: 50 lei
• Eliberare copie certificat medical: 10 lei
• Tarif coplată: 10 lei
• Spitalizare continuă: 145,96 lei/zi
• Examen psihologic în ambulatoriu: 30 lei
• Cazare și masă aparținători: 60 lei/zi
• Eliberare adeverință de vechime din arhivă: 50 lei
• Păstrare cadavru în ladă frigorifică 24 ore: 35 lei
• Cosmetizare și igienizare cadavru: 40 lei

Incepand cu luna mai 2013, pacientii vor plati la externarea din spital, pentru fiecare episod de spitalizare continua, o coplata in suma de 10 lei/pacient suma a fost aprobata de catre Consiliului de administratie al spitalului.
In conformitate cu dispozitiile  H.G. nr.117/27.03.2013, spitalele incaseaza de la asigurati suma corespunzatoare coplatii, astfel:
a)pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua, in sectiile/compartimentele cu paturi din unitatile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale in vigoare si aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;
b) pentru serviciile medicale spitalicesti, acordate in regim de spitalizare continua, prevazute in pachetul de servicii medicale de baza si in pachetul de servicii ce se acorda persoanelor care se asigura facultativ.

Exceptie fac urmatoarele tipuri de servicii:
a)serviciile medicale spitalicesti acordate in sectiile/compartimentele de ingrijiri paliative;
b)serviciile medicale spitalicesti pentru internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 109 si 110 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale;
c)serviciile medicale spitalicesti de lunga durata – ani;
d)pentru serviciile medicale spitalicesti pentru care criteriul de internare este urgenta;

Categoriile de asigurati scutite de coplata, sunt urmatoarele:
a) copiii pâna la vârsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pâna la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;
b) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
c) pensionarii cu venituri numai din pensii de pâna la 1000 lei/luna.
d) toate femeile insarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.

Categoriile de asigurati scutite de coplata, fac dovada acestei calitati cu documente eliberate de autoritatile competente ca se incadreaza in respectiva categorie, precum si cu documente si/sau, dupa caz, cu declaratie pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului anexat, prevazut in norme.

Spitalele aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate nu pot incasa o alta plata din partea asiguratului pentru serviciile medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua in afara celor prevazute.
Copia chitantei prin care se achita coplata se va atasa in FOCG iar o copie va fi inmanata pacientului.
Persoanele scutite de la coplata vor completa o declaratie pe proprie raspundere ca se incadreaza intr-una din categoriile exceptate.