Asistenţa medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii de internare:
• tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. 109 si art. 110 din Codul penal;
• diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

Documente necesare pentru internare:
• buletin/carte de identitate;
• bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist din ambulatoriu;
• adeverinta de asigurat eliberata de casa de asigurari de sanatate în a carei evidenta se afla persoana, daca dovada calitatii de asigurat nu s-a putut face prin modalitatea electronica, prin accesarea sistemului informatic;
• cupon de pensie, adeverinta de salariat, adeverinta de somaj, adeverinta de student, chitanta de plata a asigurarii voluntare (persoane fara venit), dovada de coasigurat;
• cardul national de asigurari de sanatate.

Atentie!
Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit (intr-un spital de acuti, cu exceptia cazului in care viata va este pusa in pericol) si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

INTERNARI – PERMANENT
Programari pentru internare:
Telefon: 0350.802.491
Programarea se mai poate face si prin adresare directa la spital, la biroul de internari unde exista un registru de programari sau prin adresa de email afisata pe site-ul spitalului.

CONSULTATII AMBULATORIU INTEGRAT
Cabinet psihiatrie:
Luni – Vineri: 8:00 – 15:00

Informatii externare:
Externarea pacientilor se face de luni pana vineri intre orele 8,00-13,00, cu exceptia cazurilor de forta majora (deces, transfer interspitalicesc).
Ora externarii va fi comunicata cu cel putin o zi inainte de medicul curant, lucru ce va va permite sa va anuntati familia sau alta ruda apropiata de externarea dumneavoastra. Daca nu aveti telefon mobil solicitati ajutorul personalului angajat al spitalului.

La externare, pacientului asigurat i se elibereaza urmatoarele documente:
• bilet de iesire din spital, acesta contine evaluarea starii de sanatate a asiguratului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada;
• scrisoare medicala, care trebuie sa fie transmisa medicului de familie;
• prescriptie medicala: reteta electronica gratuita sau compensata eliberata de medicul din spital la externarea bolnavului;
• chitanta, eliberata de biroul contabilitate din cadrul spitalului, pentru cazurile de coplata;
• fisa decontului de cheltuieli, conform Ordinului M.S. nr. 1100/2005 – privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite;
• certificatul de concediu medical (in cazul persoanelor ce au calitatea de salariat, la solicitarea acestora).