Accesare servicii medicale

Accesare servicii medicale

Accesarea serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti:

 1. Pentru serviciile de spitalizare continua sunt necesare urmatoarele:
 • programare consult in vederea internarii;
 • bilet trimitere pentru servicii medicale valabil de la medicul de familie sau de la alt medic specialist psihiatru;
 • cardul de asigurat, adeverinta inlocuitoare card;
 • actul de identitate.

 

 1. Pentru consultatiile in ambulatoriul integrat spitalului:
 • programare consult;
 • bilet trimitere valabil de la medicul de familie sau de la alt medic specialist;
 • cardul de asigurat, adeverinta inlocuitoare card;
 • actul de identitate.
 1. Accesare servicii medicale la cerere

Pentru consultatii in ambulatoriu/servicii spitalizare continua sunt necesare urmatoarele:

 • dovada achitarii contravalorii serviciilor;
 • act de identitate