Spitalul de Psihiatrie Drăgoești are misiunea principală de a oferi servicii de asistență medicală psihiatrică pentru pacienții din județul Vâlcea și comunele limitrofe acestuia, de a identifica şi rezolva nevoile pacienţilor prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitate.

Obiectivul echipei manageriale este sa devină cel mai bun furnizor de asistență medicală psihiatrică din județ prin determinarea unei atitudini şi mentalități orientate spre calitate prin identificarea neconformităților și deficiențelor în activitate și care constituie o piedică în fața atingerii obiectivelor spitalului.

Pentru atingerea acestor obiective managementul spitalului se axează pe următoarele:

  • creşterea calităţii actului medical;
  • dezvoltarea serviciilor medicale oferite;
  • adaptarea serviciilor de îngrijire la cerinţele pacienţilor ;
  • eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului;
  • obținerea satisfacției pacienților tratați;
  • perfecționarea continuă a personalului spitalului.

Baza succesului spitalului o reprezintă calitatea actului medical și eficiența serviciilor acordate pacienților și responsabilitatea fiecărui angajat al spitalului, începând cu, conducerea spitalului.

Managementul sanitar presupune realizarea activităților de programare, organizare, coordonare și control a resurselor spitalului. Pentru realizarea acestui scop a fost realizat un circuit al documentelor și înregistrărilor, organizând fluxul informațional care circulă în spital prin intermediul documentelor. Prin întocmirea și actualizarea fișelor de post, s-a evitat suprapunerea de atribuții sau eschivarea de la responsabilitate a personalului.

Managementul calității reprezintă o preocupare a echipei medicale de îmbunătățire continuă a calității serviciilor medicale prin utilizarea eficientă a resurselor disponibile.

Sari la conținut