Spitalul de psihiatrie Drăgoești este condus de un comitet director format din:

.

MANAGER: Dr. Stanca Edward

Numit prin concurs (Data numirii in functie 29.03.2018) 

 

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Chiriță Mariana Alina

Numit prin concurs (Data numirii în funcție: 22.01.2019)