Spitalul de psihiatrie Drăgoești este condus de un comitet director format din:

.

MANAGER: Dr. Stanca Edward

Numit prin concurs (Data numirii în funcție: 09.02.2015)

.

DIRECTOR MEDICAL: Dr. Berbece Dragoș Constantin

Numit prin concurs (Data numirii în funcție: 31.03.2015)

.

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Chiriță Mariana Alina

Numit prin concurs (Data numirii în funcție: 31.03.2015)